Offerte

Bedrijfscursus Frans
............. BV te S.........
voor de heer J.D.......

Doelstellingen van de cursus:

Informatie vooraf naar aanleiding van het intake-gesprek:

De heer J.D. heeft onderwijs in de Franse taal genoten tot en met Havo 3. Daarna hebben de contacten met het Frans zich beperkt tot wat vakantie-ervaringen.
Dit komt er op neer dat eenvoudig Frans over een algemeen onderwerp verstaan wordt. De leesvaardigheid is door gebrek aan woordkennis minimaal. De uitspraak is niet goed, maar er zijn geen spraaktechnische obstakels om het vlekkeloos te leren.

De heer J.D. is gewend met vreemde talen om te gaan en zal daardoor ook het Frans zich eigen kunnen maken. Hij ervaart het gebrek aan Franse taalvaardigheid als een gemis, zowel om persoonlijke als om zakelijke redenen. Er is een sterke motivatie en een goede open houding naar het leren van de Franse taal.
De heer J.D. schat in dat hij wekelijks 2 à 3 uren vrij kan maken voor het noodzakelijke leer- en oefenwerk.

De docent zet een persoonsgerichte cursus op en speelt daarbij in op de persoonlijke manier van leren en de leerwensen van de cursist. Gezien de haast die geboden is om de Franse taal te leren, zal het niet eenvoudig zijn de geformuleerde doelstellingen binnen de gestelde tijd te realiseren. Maar de inzet die bij de heer J.D. ruimschoots aanwezig lijkt te zijn, biedt perspectieven.

Organisatie van de cursus:

De persoonlijke bedrijfscursus Frans die voor de heer J.D. ontwikkeld wordt, duurt ruim 1 jaar en zal in ieder geval 45 lessen van 1 klokuur omvatten.
De cursus kan in week 34 van start gaan.
In principe is er eens per week les op een vast moment dat in overleg met de cursist wordt gekozen. Als de cursus wat gevorderd is, en als de werkzaamheden van de heer J.D. dat toelaten, zullen er vaker 2 lessen per week plaatsvinden.
Naast het aanleren van het Franse taal in het algemeen, wordt er elke les praktisch geoefend in werksituaties van de heer J.D.

Cursusmateriaal:

Naast boeken van Franse leergangen zal gedurende de cursus verschillend aanvullend lesmateriaal worden aangeschaft: naslagwerken, oefenboeken en ander praktisch materiaal.
De keuze van het materiaal wordt steeds afgestemd op de vorderingen en de behoeften van de cursist. Gezien het niveau en de beoogde leerdoelen zal er veel materiaal moeten worden aangeschaft.
De docent verdiept zich in de specifieke aspecten van de werkzaamheden van de heer J.D. en zal dit materiaal verwerken in het les- en oefenmateriaal.
Het wekelijkse persoonlijke leer- en oefenmateriaal mondt uit in een cursusboek dat ook later bij de uitoefening van het werk als naslagwerk steun zal bieden.
De docent verstrekt veelvuldig audio- en videomateriaal (CD-Rom, DVD), dat in de lessen en bij het thuiswerk een belangrijke rol speelt.
Een enkele maal zal een Franse native gastdocent een (evaluatieve) les verzorgen.

Resultaten:

Bij een goede afstemming van docent en cursist op de leerdoelen, kan in betrekkelijk korte tijd een hoog leerrendement behaald worden. De motivatie van de heer J.D. zal daarbij een belangrijke rol spelen.

Behalve een eindverslag is er na les 15 en les 30 een rapportage over de vorderingen die wordt uitgebracht aan de cursist en de contactpersoon van het bedrijf.

Kosten van de cursus:

In de kosten van de cursus is inbegrepen: