Taalcursussen voor bedrijven

Marsman-Traductions verzorgt taalcursussen volgens een zeer succesvolle en snelle methode. De voorkeur gaat uit naar individuele cursus (één-op-één) die volledig afgestemd is op de leerstijl van de cursist en de behoeften binnen het bedrijf.
De cursussen worden op het bedrijf gegeven op tijdstippen die de cursist bepaalt in overleg met het bedrijf en de docent.
Voor elke cursus legt Marsman-Traductions aan het bedrijf een contract voor dat opgesteld is aan de hand van de bevindingen van het vrijblijvende en kosteloze intake-gesprek dat vooraf gehouden wordt.

Marsman-Traductions biedt cursussen op maat: Algemeen en gespecialiseerd, twee- en éénjarig, afhankelijk van de wensen van bedrijf en cursist, ook korte cursussen voor de training voor specifieke functies: receptioniste, telefoniste, chauffeur, enz.

De cursussen zijn opgezet vanuit de volgende uitgangspunten:

Doelgerichtheid

Doelgerichtheid

In een kosteloos intake-gesprek krijgt de docent zicht op de doelen die de cursist wil halen. Er wordt tevens gelet op de eisen die het bedrijf aan werknemer/cursist stelt. Met behulp van praktijkbladen wordt het vakspecifieke van de taal aangeleerd en getraind dat de cursist dient te beheersen. Deze doelen worden in het offerte / contract dat met het bedrijf wordt aangegaan, nauwkeurig om- schreven. De doelgerichtheid wordt gedurende de gehele cursus nauwlettend in het oog gehouden ter verhoging van het leerrendement voor de cursist.

Individuele aanpak

Individuele aanpak

Door een intake-gesprek en een taaltest ontdekt de docent welke wijze van leren het beste past bij de cursist. Ook wordt duidelijk welke vaktechnische taalkennis de cursist zich moet eigen maken. Deze individuele leerstijl en leerbehoefte zijn steeds bepalend voor de werkwijze van de docent. Hierop worden aanpak en leermiddelen afgestemd.

Selectieve benadering

Tijdens elke les selecteert de docent zorgvuldig uit de leerstof de aspecten en leerproblemen die op dat moment een rol spelen. In een leerblad - opgesteld aan de hand van de problemen uit de vorige les(sen) - met soms een extra oefenblad brengt de docent deze punten aan de orde door verwijzingen naar gebruikt materiaal of door een nieuwe uitleg. Door de leerbladen ontwikkelt zich een zeer individueel leerprogram dat voor de noodzakelijke herhaling zorgt en voorkomt dat tijd verloren gaat aan niet of minder belangrijke zaken. De leerbladen vergroten het leerrendement sterk.

Individuele aanpak    Individuele aanpak

Zelfstandigheid

Het leermateriaal stelt de cursist in staat zelfstandig veel stof ook thuis te verwerken. Door de uitleg van de leerbladen en het verstrekte antwoordmateriaal kan de cursist zelf vaststellen welke onderdelen goed of minder goed beheerst worden. De cursist leert mee te denken in zijn leerproces en versnelt daarmee het leren.

Individuele aanpak

Verantwoordelijkheid

De docent is verantwoordelijke voor de opzet van de lessen en van de cursus in zijn geheel. Hij bepaalt - al dan niet op verzoek van de cursist - op de eerste plaats welke onderdelen aan bod komen en wat en wanneer zaken herhaald of gecontroleerd moeten worden. In het contract is vastgelegd hoeveel tijd de cursist per les aan thuiswerk besteedt. Door de selectieve aanpak ondersteund door de persoonlijke leerbladen krijgt de cursist een grote betrokkenheid bij zijn/haar eigen leerproces. De cursist wordt geleerd steeds nauwkeurig aan te geven welke problemen hij/zijn in het werk thuis of in de les tegenkomt. Alleen dan is de docent is staat het hoge rendement te laten behalen, dat de cursist en vooral het bedrijf wensen. In een persoonlijk tussentijds verslag wordt de werkgever op de hoogte gebracht van het verloop van de cursus wat betreft het realiseren van de gestelde leerdoelen.

Op aanvraag zullen we u referenties verstrekken. Cursisten of hoofden van P & O van internationale bedrijven van uiteenlopende markten zijn bereid u de informatie te verschaffen die u wenst.

Klanten

Wij werken voor diverse klanten in verschillende sectoren. Hieronder een kleine selectie van onze opdrachtgevers.