Tussentijds verslag
Bedrijfscursus Frans

Organisatie: A.......... BV
Cursist: W...... K.........
Cursus: Cursus Bedrijfs-Frans 1
Evaluatiemoment: Na 15 lessen
Datum: November 2005

Toen

De beginlessen waren voor de Heer K.......... niet gemakkelijk. Het Frans dat door de Heer K..... gehanteerd werd, was uitsluitend opgebouwd uit eigen middelen: losse woorden en termen die op een slimme manier aan elkaar geplakt werden. Geen zinnen, geen werkwoorden. De uitspraak van het Frans was bovendien erg Nederlands. Toch kon hij zich daarmee redelijk redden en was vanzelfsprekend niet ontevreden.
Dit hele gebouw van 'losse stenen' moest eerst worden ontmanteld, waardoor hij het gevoel kreeg helemaal niets meer te kunnen.

Nu

Hij heeft zich volledig overgegeven aan de opbouw van de 'nieuwe' taal: zinnen maken, niet in infinitieven spreken, maar werkwoordsvormen gebruiken: persoonsvormen en voltooide deelwoorden en infinitieven als dat past.
Een belangrijke rol in dit veranderingsproces speelt de enorme vindingrijkheid, onbevangenheid en durf die hem eigen is.
Na 15 lessen staat er nu een nieuw 'gebouw': weliswaar klein, met beperkte mogelijkheden.
De Heer K........ spreekt nu Frans. Hij is in staat in beperkte mate aan een gesprek deel te nemen. Hij kan meedoen. Reageren en meningen geven. Zelfs in een volledig Franstalige omgeving. Hij heeft van collega's in Frankrijk te horen gekregen dat er een hele verandering heeft plaatsgevonden. Men is verbaasd.

Bovenstaande heeft vooral betrekking op de spreekvaardigheid, eerste doel in deze cursus.
De begripsvaardigheid (luistervaardigheid) was al behoorlijk aanwezig: met de weinige middelen die hem ter beschikking stonden, wist hij als een trapezewerker kernbegrippen bij elkaar te halen en daarmee de essentie van gesprekken op te vangen. Nu worden taalelementen - werkwoorden, persoonsaanduidingen, tijdselementen - herkend en is het verstaan veel genuanceerder geworden. Zijn spreekvaardigheid profiteert hiervan. Inmiddels is eveneens de uitspraak behoorlijk verbeterd.
De begripsvaardigheid (luistervaardigheid) van de Heer K......... is relatief gesproken zeer hoog.
In het vervolg van de cursus wordt deze vaardigheid verder ontwikkeld.

Toekomst

Het consolideren en uitbouwen van het 'taalgebouw' zal zeker succesvol worden, omdat de motivatie en de wekelijkse inzet van de Heer K......... zeer sterk ontwikkeld zijn.
De verdere ontwikkeling van de taalvaardigheid vraagt geruime tijd. Zelfstandig werken aan de grammatica is door het ontbreken van een opleiding in het leren van een taal, nauwelijks mogelijk. De enige weg is die van praktische oefening in gesprekssituaties die zich steeds meer op de praktijk zullen richten: verkoopgesprekken, contractbesprekingen, presentaties van produkten. Pas daarna vindt inoefening en inpassing in de grammatica plaats om alles te stabiliseren en een solide basis in de Franse taal aan te brengen.
Aan lees- en schrijfvaardigheid is nog weinig aandacht geschonken. Ook deze vaardigheden zullen straks de spreek- en luistervaardigheid gaan ondersteunen.

Tot slot

Het is voor een docent een genoegen om met deze leerling die nog zoveel wil en kan leren, te werken. Het hanteren van deze alternatieve didactische werkwijzen is ook voor de docent inspirerend, vooral als dit succes heeft.