Překlady

Nederlands | Deutsch | English | Français | Česky | Español | | Svenska

Evropské jazyky

Marsman-Traductions zajištuje překlady evropských jazykü do nizozemštiny i z nizozemštiny. Kromĕ toho překládáme i z cizího jazyka do cizího jazyka.
Jazyková oblast pokrývá témĕř celou Evropu: vedle angličtiny, nĕmčiny, francouzštiny a španĕlštiny nabízíme i ruštinu, polštinu, češtinu, italštinu a švédštinu. Na požádání müžeme zajistit překlady i jiných evropských jazykü.

Mezi naše možnosti patří i zpracování nebo korekce již existujících (přeložených) textü.

Alle europese talen

Překladatelé

Naši překladatelé jsou zkušení a profesionální odborníci v mnoha oblastech. Překlad provede a zkontroluje rodilý mluvčí - je to vždy práce ve dvojici - a teprve poté se předá zákazníkovi. To je podmínkou pro odevzdávání odborné práce, kterou se zákazník müže výbornĕ prezentovat jak ve vlastní zemi tak v cizinĕ.

Müžete se na nás obrátit i v případĕ spĕšných zakázek, které se vĕtšinou musí vykonat mimo pracovní dobu.

Náklady

V případĕ žádosti nebo zakázky vám okamžitĕ udĕláme cenovou nabídku, takže máte hned představu, kolik vás bude daný překlad stát.

Cenové indikace:
Obyčejnĕ počítáme € 0,16 za slovo. Ménĕ vyskytující se (východoevropské) jazyky se müžou pohybovat až do € 0,18.
Pro překlad z cizího do cizího jazyka platí vĕtšinou cena € 0,18 za slovo.
Texty, které jsou provedené soudními překladateli jsou o € 0,02 za slovo dražší.
Pro zakázky, u kterých nelze počítat tarif za slovo, například přehledy, vyplnování tabulek, korekce či zpracovávání textü platí hodinový tarif € 40,00.

části, které lze v textu kopírovat, nebo které lze získat z již dříve přeložených textü či stále vracející se terminologie se odečte od celkového počtu slov.

Pro zakázky, které se musí provést mimo pracovní dobu vĕtšinou nepřičítáme žádný příplatek.

Dodání a odevzdání

Ve vĕtšinĕ případü se texty dodávají a odevzdávají přes e-mail.
Na žádost müžeme zakázky vyzvednout a dovézt osobnĕ, aby se tak neztratil čas s poštou.
Dodání na disketĕ, CD nebo DVD je též možné.