Översättningar

Nederlands | Deutsch | English | Français | Česky | Español | | Svenska

Europeiska språk

Marsman-Traductions erbjuder őversättningar till och från olika europeiska språk. I vårt utbud har vi főrutom engelska, tyska, franska och spanska nu även ryska, polska, tjeckiska, italienska och svenska. Om så őnskas kan vi även ordna őversättningar till eller från andra europeiska språk.

Dessutom kan vi redigera eller korrekturläsa texter och őversättningar.

Alle europese talen

Översättare

Våra őversättare är erfarna, professionella och experter på många områden. Főr varje őversättningsarbete har vi en őversättare och en korrekturläsare som kontrollerar texten innan den skickas till kunden. Det är en főrutsättning főr att leverera fackmannamässigt arbete som kunden kan använda. Översättningsarbetet och/eller korrekturläsningen gőrs alltid av en person som har målspråket som modersmål.

Du kan även vända dig till oss főr snabba őversättningar som måste gőras på kvällar eller helger.

Kostnader

Du får direkt information om kostnaderna i en offert så att du vet vilket pris du kan räkna med.

Arbetsleveranser

Normalt kan texter levereras via e-post.
Om så őnskas kan vi hämta uppdrag personligen főr att inte spilla tid på postgång. Leverans på diskett, CD eller DVD är likaså mőjligt.